• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Μαρτίου 03, 2010

  Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στην Κερατέα

  Δημοτικό Κατάστημα, 05.03.2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00


  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 05.03.2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 με  θέματα:

  1.Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τις κινητοποιήσεις του λαού της Κερατέας κατά της εγκατάστασης ΟΕΔΑ – ΧΥΤΑ στη θέση Οβριόκαστρο.

  2.Παύση λειτουργίας Χ.Α.Δ.Α στη θέση Φοβόλες του Δήμου Κερατέας.

  3.Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τη νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρόγραμμα ¨ΕΛΛΑΔΑ¨.

  4.Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με δημοσιεύματα για τις εντάξεις στο σχέδιο πόλης περιοχών του Δήμου Κερατέας.

  5.Έγκριση ή όχι παραχώρησης χρήσης παραλιών του Δήμου κερατέας για εκμετάλλευση για τη θερινή περίοδο 2010.

  6.Έγκριση αποδοχής μελέτης – αποκατάστασης διατηρητέου κτιρίου ¨οικία ΜΠΙΑ¨  ιδιοκτησίας Δήμου Κερατέας και διαβίβασή της προς θεώρηση στην ΤΥΔΚ.

  7.Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Κερατέας και Ακαδημίας Αθηνών, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας με αντικείμενο την παραχώρηση και διαχείριση της έκθεσης «ΕΛΑΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ» στο κτίριο Δροσόπουλου Δήμου Κερατέας.

  8.Διάθεση πίστωσης των Κ.Α εξόδων του εγκεκριμένου δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010.

  9.Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων Δ. Κερατέας για το έτος 2010.

  10.Έγκριση επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων Δ. Κερατέας για το έτος 2010.

  11.Αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Αγροτικού Συνεταιρισμού Κερατέας στο Ο.Τ 15 επί των οδών Πανός και Ελευθερίας.

  12.Παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου: «4ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας – 4ο Νηπιαγωγείο Κερατέας – ΑΠΧ – Γυμναστήριο».

  13.Παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου Οικίας Δροσόπουλου (Β΄Φάση)».

  14.Έγκριση 3ου ΑΠΕ για το έργο «Επέκταση, Βελτίωση και Συντήρησης Κατασκευών Αποχετευτικών Δικτύων Λυμάτων και Ομβρίων στην Πόλη της Κερατέας»

  15.Λήψη οριστικής απόφασης αναφορικά με την ονοματοδοσία πεζοδρόμου στο ΟΤ 204 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Κερατέας και την ονοματοδοσία οδών και πλατειών στο ΒΙΟΠΑ Κερατέας σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 1/21-01-2010 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/06.

  16.Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου επί αιτήσεως Θ. Πετρολιάγκη.

  17.Λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου επί αιτήσεως Δημήτριου Μεγαγιάννη.


  πηγή www.exanatolis.gr


  Item Reviewed: Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στην Κερατέα Rating: 5 Reviewed By: forkeratea