• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Μέθοδοι διαχείρισης στερεών αποβλήτων: Αεριοποίηση
  Μαρτίου 27, 2011

  Μέθοδοι διαχείρισης στερεών αποβλήτων: Αεριοποίηση

  Πέραν των παρωχημένων ΧΥΤ, υπάρχουν σήμερα διαθέσιμες τεχνολογίες διαχείρισης απορριμμάτων που δεν απαιτούν ταφή, δεν μολύνουν το περιβάλλο...
  Είναι καιρός οι μεγάλοι Δήμοι να αναλάβουν την ευθύνη της διαχείρισης των σκουπιδιών τους, στα όρια των περιοχών τους
  Μαρτίου 27, 2011

  Είναι καιρός οι μεγάλοι Δήμοι να αναλάβουν την ευθύνη της διαχείρισης των σκουπιδιών τους, στα όρια των περιοχών τους

  Σήμερα οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υλοποιούν πολιτικές για την πρόληψη, μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση όλων των υλικών και π...