• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

    Aναθεώρηση εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων
    Αυγούστου 06, 2011

    Aναθεώρηση εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων

      Tην περίοδο που διανύουμε βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης (μελέτης) για το έργο: «Αναθεώρηση του εθνικού σχεδιασμού διαχείρισ...