• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Μαρτίου 23, 2012

  Πρόσληψη προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης - αποχέτευσης) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το έτος 2012


  Το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ , την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικού αριθμού τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, ήτοι καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης- αποχέτευσης για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια, ως ακολούθως:
  Κατά την ψηφοφορία μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας, κ. Παμφίλης Απόστολος, εκφράζοντας την θέση ότι πρέπει να γίνουν μόνιμες προσλήψεις προσωπικού και όχι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

  Αναθέτει τα περαιτέρω στον Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Λεβαντή.


  http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%9244%CE%9D%CE%A9%CE%9B1-4%CE%A66


  Item Reviewed: Πρόσληψη προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης - αποχέτευσης) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το έτος 2012 Rating: 5 Reviewed By: forkeratea