• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Σεπτεμβρίου 20, 2012

  Δεν κλείνει η ΔΟΥ Λαυρίου


  • Στις ΔΟΥ που κλείνουν από την 1η Οκτωβρίου του 2012 δεν συμπεριλαμβάνεται η ΔΟΥ Λαυρίου.


   

  Την αναστολή της λειτουργίας 49 ΔΟΥ από την 1η Οκτωβρίου του 2012, αποφάσισε ο Υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας.

  Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση:

  1. α) Αναστέλλουμε, από την 1η Οκτωβρίου 2012,  τη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. της στήλης Β’ του Πίνακα 1 και μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους, στις Δ.Ο.Υ. της στήλης Γ’  αυτού,  ως εξής:


  ΠΙΝΑΚΑΣ 1

  ΣΤΗΛΗ Α’
  ΣΤΗΛΗ Β’
  ΣΤΗΛΗ Γ’

  ΝΟΜΟΣ
  Δ.Ο.Υ. [τάξη]
  των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία
  Δ.Ο.Υ.  ΥΠΟΔΟΧΗΣ [τάξη]
  στις οποίες μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα

  1.  
  ΑΤΤΙΚΗΣ
  (άρθρα 12, 28, 92 και 324 του ΠΔ551/1988)
  ΙΕ΄ Αθηνών  [Α]

  Α΄(Α΄Β΄Γ΄) Αθηνών [Α]

  1.  
  ΚΒ΄ Αθηνών [Α]

  1.  
  ΙΘ΄ Αθηνών  [Α]
  ΙΓ΄ Αθηνών   [Α]

  1.  
  ΚΓ΄ Αθηνών  [Α]

  1.  
  Ιλίου [Α]
  Αγίων Αναργύρων [Α]

  1.  
  Άνω Λιοσίων [Α]

  1.  
  Χολαργού [Α]
  Αγίας Παρασκευής [Α]

  1.  
  Αργυρούπολης [Α]
  Ηλιούπολης [Α]

  1.  
  ΚΑ΄ Αθηνών [Α]
  Ψυχικού [Α]

  1.  
  Κορυδαλλού [Α]
  Νίκαιας [Α]

  1.  
  Κορωπίου [Α]
  Παλλήνης [Α]

  β)      Από την ίδια ημερομηνία οι Δ.Ο.Υ. της στήλης Β’ του Πίνακα 2 μετονομάζονται και φέρονται στο εξής με την ονομασία της στήλης Γ’ του ίδιου Πίνακα, ως εξής:
  ΠΙΝΑΚΑΣ 2
  ΣΤΗΛΗ Α’
  ΣΤΗΛΗ Β’
  ΣΤΗΛΗ Γ’
  ΝΟΜΟΣ
  Δ.Ο.Υ που μετονομάζονται
  Νέα ονομασία Δ.Ο.Υ.
  ΑΤΤΙΚΗΣ
  Α΄(Α΄Β΄Γ΄) Αθηνών
  Α΄( Α΄Β΄Γ΄) Αθηνών - (Α΄[Α΄Β΄Γ΄]  – ΙΕ΄- ΚΒ΄ Αθηνών)
  ΙΓ΄ Αθηνών
  ΙΓ΄ Αθηνών - (ΙΓ΄ – ΙΘ΄- ΚΓ΄ Αθηνών)
  Αγίων Αναργύρων
  Αγίων Αναργύρων (Αγίων Αναργύρων – Ιλίου – Άνω Λιοσίων)
  Αγίας Παρασκευής
  Αγίας Παρασκευής (Αγίας Παρασκευής - Χολαργού)
  Ηλιούπολης [Α]
  Ηλιούπολης (Ηλιούπολης – Αργυρούπολης)
  Ψυχικού
  Ψυχικού (Ψυχικού – ΚΑ΄ Αθηνών)
  Νίκαιας
  Νίκαιας (Νίκαιας - Κορυδαλλού)
  Παλλήνης
  Παλλήνης (Παλλήνης – Κορωπίου)

  Επιπλέον:
  2) α) Ανακαθορίζεται η έδρα των Δ.Ο.Υ. υποδοχής των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, η οποία εκτείνεται εντός των ορίων του συνόλου της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους.

  β) Ανακαθορίζεται η έδρα των Δ.Ο.Υ. υποδοχής όλων των Νομών της χώρας (εκτός της περίπτωσης α) της παρούσας παραγράφου), η οποία εκτείνεται εντός των ορίων των Δημοτικών Κοινοτήτων της πρωτεύουσας κάθε Νομού.

  3) Οι οργανικές θέσεις των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία,  περιέρχονται στις Δ.Ο.Υ.,  στις οποίες μεταφέρεται η κατά τόπον και καθ΄ ύλην αρμοδιότητά τους, προσαυξάνοντας, αντίστοιχα, τις οργανικές θέσεις αυτών.

  4) Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών. Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών και είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας. Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

  5) Σε όσες Δ.Ο.Υ. υποδοχής έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος εξόδων, μεταφέρεται το Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. της οποίας αναστέλλεται.


  Item Reviewed: Δεν κλείνει η ΔΟΥ Λαυρίου Rating: 5 Reviewed By: administrator