• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Ιουλίου 07, 2013

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ & ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ  Οι κύριοι ή νοµείς των ακινήτων των περιοχών ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ και ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ της ∆ηµοτικής Ενότητας Κερατέας του ∆ήµου Λαυρεωτικής καλούνται να προσέλθουν έως τη ∆ευτέρα 29 Ιουλίου 2013 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κερατέας (Λ. Αθηνών – Σουνίου 37, ώρες 10.00 έως 13.00) προκειµένου να υποβάλλουν σε ειδικό έντυπο την προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία δήλωση ιδιοκτησίας.


  Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται µε τη δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν µαζί τους σύµφωνα µε της 93027/7188/15.11.94 Υπουργική Απόφαση είναι:

  1. Φωτοαντίγραφα (µη επικυρωµένα) συµβολαίου του σηµερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου ως και των ιδιοκτητών µέχρι την ηµεροµηνία 10.3.82 και τα συνοδεύοντα σε αυτά τοπογραφικά διαγράµµατα

  2. Πιστοποιητικά µεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων

  3. Αντίγραφα µερίδων όλων των ιδιοκτητών, σηµερινών και µέχρι την ηµεροµηνία 10.3.82


  Item Reviewed: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ & ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Rating: 5 Reviewed By: forkeratea