• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Αυγούστου 26, 2013

  Πρόσληψη έντεκα (11) ατόµων στο ΝΠΔΔ ''ΚΕΦΑΛΟΣ'' του Δήμου Λαυρεωτικής για 2 μήνες  Πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά έντεκα (11) ατόµων για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχιακών αναγκών, στο Ν.Π.∆.∆. "ΚΕΦΑΛΟΣ" του ∆ήµου Λαυρεωτικής και ειδικότερα των δοµών των Παιδικών Σταθµών.

  Συγκεκριµένα θα προσληφθούν ανά ειδικότητα, διάρκεια σύµβασης και αριθµού ατόµων οι κάτωθι:

  Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  
                                   
  1 ∆.Ε. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ           3  άτομα                       2- µήνες
  2 ∆.Ε. ΜΑΓΕΙΡΩΝ                                                 2  άτομα                         2- µήνες
  3 Υ.Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      6 άτομα        2- µήνες

     http://www.lavreotiki.gr


  Item Reviewed: Πρόσληψη έντεκα (11) ατόµων στο ΝΠΔΔ ''ΚΕΦΑΛΟΣ'' του Δήμου Λαυρεωτικής για 2 μήνες Rating: 5 Reviewed By: administrator