• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Οκτωβρίου 24, 2013

  Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ εως 1/11/2013


  22/10/2013


  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
  στο πρόγραμμα
  «Ολοκληρωμένη Τοπική Δράση για την Κοινωνική και Εργασιακή Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
  των Δήμων Μαρκοπούλου και Λαυρεωτικής»
  έως την 1/11/2013


  Νέα  παράταση στην υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου  και Λαυρεωτικής».

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μέχρι την Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013 τις αιτήσεις συμμετοχής, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθημερινές, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 - 13:00, στα κάτωθι σημεία:

  ¨      Στο Δήμο Λαυρεωτικής,  Κουντουριώτη 1, Λαύριο, 1ος όροφος Τηλ: 22923 20164 , Fax: 2292022413, email:  marilena@lavrio.gr
        Αρμόδια: Μαριλένα Μαρμάνη
  ¨      Δημοτική Ενότητα Λαυρίου: Αθηνάς 29, Λαύριο (κτίριο του ΕΚΑΒ), Τηλ: 22920 26030, Fax: 22920 60773, e-mail: kgeorgizas@yahoo.gr. Αρμόδιος: Κωνσταντίνος Γεώργιζας
  ¨      Δημοτική Ενότητα Κερατέας: Αθηνών Σουνίου 37, 1ος όροφος (Δημοτικό Κατάστημα) Τηλ: 22993 20235, Fax: 22990 49414, e-mail:ir.aggeli@gmail.com. Αρμόδια: Ειρήνη Αγγελή
  ¨      Στο Δήμο Μαρκοπούλου, Δημαρχείο Μαρκοπούλου, Γραφείο Δημάρχου, 1ος όροφος, Τηλ: 22990 20140, Fax: 22990 24009, e-mail: methenitis@markopoulo.gr. Αρμόδια: Δέσποινα Σταυρουλάκη
  Η υποβολή του φακέλου μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου ή εναλλακτικά ταχυδρομικώς, συστημένο με απόδειξη παραλαβής, στις παραπάνω διευθύνσεις.
  Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
  Η Αττική Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΚΟ υλοποιεί την Πράξη με τίτλο: “Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου και Λαυρεωτικής”, η οποία εντάσσεται στη δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ).

  Το πρόγραμμα έχει στόχο στην τοποθέτηση 100 ανέργων που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Μαρκόπουλου-Μεσογαίας και Λαυρεωτικής και προέρχονται από τις παρακάτω ευπαθείς ομάδες:

  ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)
  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ,ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ,ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
  ΑΡΧΗΓΟΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
  ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  ΑΤΟΜΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ /ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΤΩΧΕΙΑ

  Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του προγράμματος ή στην ιστοσελίδα www.topekoergasia.gr.


  Σχετικά αρχεία
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Αίτηση Συμμετοχής 
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  για  τη  συμμετοχή  στην  Πράξη  με  τίτλο:
  «Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου  και Λαυρεωτικής»

  Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αττική Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΚΟ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: “Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου  και Λαυρεωτικής ” η οποία εντάσσεται στη δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης  1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ),

  ανακοινώνει υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
  και
  προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν
  τις σχετικές προϋποθέσεις να υποβάλλουν
  αιτήσεις συμμετοχής και τα σχετικά δικαιολογητικά.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/11/2013

  Αντικείμενο του έργου

  Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 100 ανέργων που διαβιούν στα διοικητικά και γεωγραφικά όρια των Δήμων Μαρκοπούλου – Μεσογαίας και Λαυρεωτικής και ανήκουν αποδεδειγμένα σε προκαθορισμένες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

  Ειδικότερα στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, καθώς και την αποτελεσματική ενσωμάτωση ή επανένταξη 100 ανέργων, που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, στην τοπική αγορά εργασίας των 2 Δήμων.

  Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να οδηγήσει σε τοποθέτηση των ωφελούμενων ως εξής:
  Σαράντα (40) σε θέσεις μισθωτής εργασίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης.
  Είκοσι (20) σε νέες ατομικές επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο τους προγράμματος.
  Σαράντα (40) σε νέες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (αποτελούμενες από 8 τουλάχιστον μέλη η καθεμία) που θα συσταθούν στο πλαίσιο τους προγράμματος (σύμφωνα με τον Νόμο υπ. αριθμ. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις).

  Ποια είναι τα οφέλη συμμετοχής στο πρόγραμμα;

  Οι παρεμβάσεις του Σχεδίου Δράσης για το σύνολο των ωφελουμένων αφορούν:
  • Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την κοινωνική τους ένταξη και την προώθησή τους στην απασχόληση
  • Δικτύωση τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισμών, επιχειρήσεων,  επωφελούμενων και συμπράξεων
  • Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων.
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας.
  • Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση στα εξής αντικείμενα:


  Τίτλος Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης
  Διάρκεια σε ώρες
  [Θεωρίας & πρακτικής]
  Μικτό Εκπαιδευτικό Επίδομα ανά ώρα
  1.    Ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας με σκοπό την ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
  110
  [2 τμήματα]
  € 6,00
  2.    Διαχείριση Αποθήκης – Logistics
  130
  € 6,00
  3.    Τεχνικές βιολογικής καλλιέργειας της αμπέλου
  130
  € 6,00
  4.    Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας μικρομεσαίας επιχείρησης με σκοπό την ίδρυση ατομικής επιχείρησης
  110
  € 6,00

  Επιπλέον οφέλη συμμετεχόντων:
  ·       Απόκτηση κατάλληλων γνώσεων που καθιστούν κάθε ωφελούμενο ανταγωνιστικό στην αγορά εργασίας.
  ·       Επιδοτούμενη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση από πιστοποιημένους εκπαιδευτές Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
  ·       Απόκτηση έντυπου εκπαιδευτικού υλικού, που περιλαμβάνει σημειώσεις σχετικές με το αντικείμενο της κατάρτισης, καθώς και βιβλίο που καλύπτει τις εκπαιδευτικές ενότητες του κάθε αντικείμενου/Προγράμματος Κατάρτισης.
  ·       Εξασφάλιση θέσεων εργασίας από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα στο αντικείμενο της επιχείρησης.
  ·       Δωρεάν πρόσβαση στην παροχή Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας.
  ·       Δωρεάν εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου της δικής τους επιχείρησης (ατομικής ή κοινωνικής συνεταιριστικής).
  ·       Βεβαίωση παρακολούθησης με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης.

  Δικαίωμα συμμετοχής: 
  Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις: 

  α) είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, με κάρτα  ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας και με μόνιμη κατοικία στην περιοχή παρέμβασης, δηλαδή στο Δήμο Μαρκοπούλου ή στο Δήμο Λαυρεωτικής. 

  β) ανήκουν τουλάχιστον σε μία από τις παρακάτω Κατηγορίες Ευάλωτων Ομάδων: 
  ·         Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)
  Νοούνται τα άτομα που αποδεδειγμένα εμφανίζουν, από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό όργανο, πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία. Η εν λόγω ομάδα στόχος περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες, όπως τα άτομα με νοητική υστέρηση, τα Άτομα με προβλήματα αισθητήριων οργάνων, άτομα με ψυχική αναπηρία κ.ο.κ. Πιο συγκεκριμένα, για τον χαρακτηρισμό ενός ατόμου ως ΑμεΑ, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».
  ·         Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες
  Μετανάστες: Νοούνται τα άτομα που προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα υπό καθεστώς “οικονομικής μετανάστευσης”. Η έννοια του οικονομικού μετανάστη περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα που έχουν μετακινηθεί στην Ελληνική επικράτεια προερχόμενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ζώνης των 27 κρατών μελών. Για τη συμμετοχή τους απαιτείται άδεια παραμονής σε ισχύ.
  Πρόσφυγες: Νοούνται τα άτομα εκείνα που εγκατέλειψαν τη χώρα προέλευσής τους για λόγους πολιτικούς, φυλετικούς, θρησκευτικούς ή λόγους εθνικότητας και οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν σε αυτή διότι απειλούνται με διωγμό. Τα άτομα της εν λόγω ομάδας θα πρέπει να έχουν αναγνωρισμένη προσφυγική ιδιότητα.
  Παλιννοστούντες: Νοούνται τα άτομα που φέρουν ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση από αρμόδια αρχή που έχει αποφανθεί για την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου και προέρχονται από μακρόχρονη παραμονή σε χώρα εκτός Ελλάδος (κυρίως από την πρώην ΕΣΣΔ ή άλλη ανατολική χώρα).
  ·         Αρχηγοί  μονογονεϊκών  οικογενειών
  Νοούνται  τα  άτομα  που  διαβιούν  ως  ένας γονέας  χωρίς  σύζυγο ή σύντροφο  (λόγω  χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και τα οποία έχουν την ευθύνη ανατροφής για ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά, είτε ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή.
  ·         Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα: 
  Νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών έως την έναρξη της παρέμβασης. 
  ·         Άτομα  ευρισκόμενα  σε  κατάσταση  φτώχειας/απειλούμενα  από  φτώχεια: 
  Νοούνται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) - 6.591,00 ευρώ. Απαιτείται η προσκόμιση εκκαθαριστικού εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος. Σε περίπτωση απορίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει το βιβλιάριο απορίας (πρόνοιας).
  Να σημειωθεί ότι το παραπάνω ποσό κυμαίνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του ενδιαφερομένου, τον αριθμό και την ηλικία πιθανόν εξαρτώμενων μελών.

  Σημείωση: Οι άνεργοι που θα υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους, μέχρι να ενταχθούν σε κάποια δράση.

  Δικαιολογητικά ένταξης υποψηφίων σε Ευπαθή Κοινωνική Ομάδα της Πράξης

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
  1.     Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση Συμμετοχής της Πράξης.
  2.     Επικυρωμένο Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (και οι δύο όψης) ή Διαβατηρίου.
  3.     Φωτοτυπία διπλής όψεως της κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του ΟΑΕΔ. (Τελευταία κάρτα σε ισχύ στην οποία φαίνεται η ημ/νία εγγραφής του ανέργου και επόμενης ανανέωσης)
  4.     Υπεύθυνη Δήλωση ή άλλη βεβαίωση τόπου διαμονής.
  5.     Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
  6.     Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (παρέχεται επί τόπου).

  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (εφόσον υπάρχουν)
  7.     Αντίγραφα  τίτλων  σπουδών.
  8.     Αντίγραφα  Πιστοποιητικών  γνώσης: ξένης γλώσσας, χρήσης Υπολογιστών.
  9.     Αντίγραφα  βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης.

  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΥΑΛΩΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

  ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑμεΑ
  -       Απόφαση Αναπηρίας αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ με την οποία να πιστοποιείται ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω.
  ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία»

  ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ / ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ
  -        Οικονομικοί Μετανάστες: προερχόμενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών μελών: Άδεια παραμονής σε ισχύ
  -        Πρόσφυγες: Προσκόμιση απόφασης αναφορικά με την αναγνωρισμένη προσφυγική ιδιότητα.
  -        Παλιννοστούντες: Ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση από αρμόδια αρχή που έχει αποφανθεί για την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου και να προέρχονται από μακρόχρονη παραμονή σε χώρα εκτός Ελλάδας  (κυρίως από την πρώην ΕΣΣΔ ή άλλη ανατολική χώρα).

  ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
  -       Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει προσκομιστεί θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι το εν λόγω άτομο είναι γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και έχει την ευθύνη της ανατροφής για ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτό. Σε περίπτωση διάζευξης ή διάστασης θα πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο δικαστικής απόφασης, προσωρινής διαταγής ή άλλο νόμιμο έγγραφο που θα πιστοποιεί ότι ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού.

  ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 45
  -       Πρόσφατη βεβαίωση Χρόνου ανεργίας από ΟΑΕΔ που να πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος, άνω των 45 ετών, παραμείνει άνεργος για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών έως την έναρξη του προγράμματος


  ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
  -       Φωτοτυπίες  των Εκκαθαριστικών των 2 τελευταίων Οικονομικών Ετών από την Εφορία (2011 και 2012)

  Όσοι δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση:
  ·      Υπεύθυνες Δηλώσεις από την εφορία Μη υποβολής Φορολογικής Δήλωσης και Μη Εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2012 και 2011.
  Σε περίπτωση απορίας, ο/η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία του Βιβλιάριου Απορίας (Βιβλιάριο Πρόνοιας)

  -       Υπεύθυνη Δήλωση που θα προσδιορίζει: α) την ύπαρξη ή μη, εξαρτώμενων παιδιών οικονομικά μη ενεργών, β) τον αριθμό των παιδιών και γ) την ηλικία τους
  ·      Εάν τα παιδιά είναι ηλικίας 16 έως 24 ετών, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι δεν εργάζονται και να αναφέρεται η ιδιότητά τους (μαθητές, σπουδαστές, στρατιώτες, νοικοκυρές, άνεργοι κλπ.)

  Υποβολή αιτήσεων

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Αίτηση Συμμετοχής συνοδευόμενη απο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφεται παρά πάνω και ανά περίπτωση, καθημερινές, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 - 13:00, στα γραφεία: 

  -      Δήμου Μαρκοπούλου, Δημαρχείο Μαρκοπούλου, Γραφείο Δημάρχου, 1ος όροφος, Τηλ: 22990 20140, Fax: 22990 24009, e-mail: methenitis@markopoulo.gr. Αρμόδια: Δέσποινα Σταυρουλάκη

  -      Δήμου Λαυρεωτικής
  Δημοτική Ενότητα Κερατέας: Αθηνών Σουνίου 37, 1ος όροφος (Δημοτικό Κατάστημα)
  Τηλ: 22993 20235, Fax: 22990 49414, e-mail:ir.aggeli@gmail.com. Αρμόδια: Ειρήνη Αγγελή

  Δημοτική Ενότητα Λαυρίου: Αθηνάς 29, Λαύριο (κτίριο του ΕΚΑΒ), Τηλ: 22920 26030, Fax: 22920 60773, e-mail: kgeorgizas@yahoo.gr. Αρμόδιος: Κωνσταντίνος Γεώργιζας

  Η υποβολή του φακέλου μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου ή εναλλακτικά ταχυδρομικώς, συστημένο με απόδειξη παραλαβής, στις παραπάνω διευθύνσεις.

  Πληροφορίες  Παραλαβή Αιτήσεων:  
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν μέχρι την ως άνω ημερομηνία τα έντυπα των αιτήσεων και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του έργου www.topekoergasia.gr και στις επίσημες ιστοσελίδες των παραπάνω φορέων. Οι ωφελούμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ειδοποιηθούν μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για συνέντευξη.

  Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αττική Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΚΟ», δεσμεύεται  ότι θα τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του ΕΣΔΕΚ για μη  δημοσιοποίηση των ονομάτων των ωφελουμένων στις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και γι’ αυτό θα προβεί σε κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, με τη χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονοματεπώνυμου εκάστου ωφελουμένου.

  Επίσης θα υπάρξει πλήρης εφαρμογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου.


  Item Reviewed: Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ εως 1/11/2013 Rating: 5 Reviewed By: forkeratea