• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Οκτωβρίου 30, 2013

  Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής την Πέμπτη 31-10-2013  Θέμα: Πρόσκληση στην 17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

  Σας καλούμε στην 17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 31η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ψήφισμα Δ.Σ. Λαυρεωτικής, για τις Μονάδες Υγείας (Πολυΐατρεία) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (έγγραφο υπ’ αριθμ. πρωτ. 250/24-09-2013 Π.Ο.Ε. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

  2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2014.

  3. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2014.

  4. α) Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 1.222.442,06 ευρώ από το ΥΠ.ΕΣ., για εξόφληση οφειλών προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. β) Έγκριση τέταρτης (4ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2013 και γ) Ψήφιση της ένατης (9ης) Αναμόρφωσης του
  Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2013.

  5. Έγκριση έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου της Οικονομικής Επιτροπής, για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Λαυρεωτικής.

  6. Ψήφιση ενιαίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λαυρεωτικής, συμπεριλαμβανομένου του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ», οικονομικού έτους 2013.

  7. Έγκριση τέταρτης (4ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ», οικονομικού έτους 2013.

  8. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ», οικονομικού έτους 2014.

  9. Έγκριση τρίτης (3ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ», οικονομικού έτους 2013.

  10. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ», οικονομικού έτους 2014.

  11. Έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ», οικονομικού έτους 2014.

  12. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη των αναγκών των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με τις επωνυμίες «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
  Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής», για το διδακτικό έτος 2013 - 2014.

  13. Λήψη απόφασης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ».

  14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της σύμβασης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ» του Δήμου Λαυρεωτικής.

  15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή ετήσιας συνδρομής του Δήμου Λαυρεωτικής, ως μέλους της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –Προαγωγής Υγείας».

  16. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο Λαυρεωτικής, που αφορά καταβολή ποσών για λογαριασμούς Ύδρευσης και κατάθεση αυτού στην αρμόδια Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ.) του Δήμου Λαυρεωτικής.

  17. Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν Δημοτικά Τέλη (αριθμ. πρωτ.: 23854/22-10-2013 Δήμου Λαυρεωτικής).

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

  ΑΡΕΤΟΥΣΑ ΜΑΚΡΗ


  Item Reviewed: Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής την Πέμπτη 31-10-2013 Rating: 5 Reviewed By: administrator