• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

    Το σχέδιο ρύθμισης οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. προς την Ε.ΥΔ.Α.Π.
    Ιανουαρίου 06, 2013

    Το σχέδιο ρύθμισης οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. προς την Ε.ΥΔ.Α.Π.

    Έγκριση σχεδίου Σύμβασης ρύθμισης παλαιών οφειλών και είσπραξης τρεχουσών οφειλών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Τη...