• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

    Το Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων Λαυρίου εκπέμπει SOS!
    Απριλίου 13, 2013

    Το Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων Λαυρίου εκπέμπει SOS!

    Τα πολλά και διαφορετικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες του Κέντρου Υποδοχής Προσφύγων Λαυρίου παρουσιάστηκαν στο ΕΚΑ σε ειδ...