• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Οκτωβρίου 27, 2014

  ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940  Πρόσκληση - ΚΕΡΑΤΕΑ

  Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00 π.µ στον Καθεδρικό Ναό Αγίου ∆ηµητρίου θα τελεστεί ∆οξολογία, για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

  Παρακαλούµε να παρευρεθείτε και να συµµετάσχετε στις εκδηλώσεις, όπως αυτές έχουν στο επισυναπτόµενο πρόγραµµα.

  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ  Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014

  Γενικός σηµαιοστολισµός από τις 8 το πρωί της 26ης Οκτωβρίου µέχρι και τη δύση του ηλίου της 26ης Οκτωβρίου 2014.

  ∆ευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

  Φωταγώγηση των ∆ηµόσιων και ∆ηµοτικών καταστηµάτων, των καταστηµάτων των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και των Τραπεζών, κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2014.

  Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014

  ΄Ωρα 7.30 π.µ Χαιρετισµός της Ηµέρας µε χαρµόσυνες κωδωνοκρουσίες της Εκκλησίας του Αγίου ∆ηµητρίου.

  ΄Ωρα 8.30 π.µ Θούρια και εµβατήρια από τη ∆ηµοτική Φιλαρµονική.

  ΄Ωρα 9.45 π.µ Επίσηµη ∆οξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου ∆ηµητρίου ,στην οποία καλούνται να παραστούν:

  1.Ο Ιερός κλήρος της πόλης.

  2. Ο ∆ήµαρχος, οι Αντιδήµαρχοι, οι Εντεταλµένοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της ∆ηµοτικής Ενότητας Κερατέας και το Τοπικό Συµβούλιο Κερατέας.

  3.Ο ∆ιοικητής και οι Αξιωµατικοί της 350ηςΠ.Κ.Β/21ης Μοίρας ΜΚΒ.

  4.Ο ∆ιοικητής του Τµήµατος Τροχαίας Κερατέας.

  5.Ο ∆ιοικητής του Αστυνοµικού Τµήµατος Κερατέας.

  6.Ο ∆ιοικητής του Τµήµατος Ασφαλείας Κερατέας.

  7.Οι Ανάπηροι ,τα θύµατα Πολέµου και οι εν αποστρατεία Αξιωµατικοί.

  8.Οι ∆ιευθυντές των Σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε τους καθηγητές , τους ∆ασκάλους και τους µαθητές.

  (Η Προσέλευση των µαθητών στον Ιερό Ναό µε επικεφαλής τη ∆ηµοτική Φιλαρµονική Πρέπει να έχει γίνει µέχρι τις 9.30 π.µ.).

  9.Οι ∆ιευθυντές και το προσωπικό των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών και των Οργανισµών της πόλης .

  10.Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Ιδρυµάτων, Συνεταιρισµών, Συλλόγων και Οικισµών της πόλης. 

  11.Ολοι οι ∆ηµότες.

  Εκφώνηση του πανηγυρικού της Ηµέρας από την ∆ιευθύντρια του 1ου ∆ηµοτικού Κερατέας κ.Χριστίνα Γεωργούλη.

  ΄Ωρα 10.30 π.µ: 
  Παράταξη των µαθητών των Σχολείων στο Μνηµείο Πεσόντων, έπαρση της Σηµαίας, επιµνηµόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής, προσευχή για τους πεσόντες και Εθνικός ΄Υµνος.

  ΄Ωρα 10.45 π.µ: 
  Παρέλαση των µαθητών των σχολείων ,των Λαογραφικών Συλλόγων «ΑΠΟΛΛΩΝ» και «ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ» Κερατέας, του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού, της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής και του Συλλόγου ∆ιατηρήσεως Ιστορικών Οχηµάτων.

  Λήξη τελετής.

  Μετά τη λήξη της τελετής θα ακολουθήσει δεξίωση στο ισόγειο του ∆ηµαρχείου Κερατέας.

  Τελετάρχης του εορτασµού της 28ης Οκτωβρίου 2014 ορίζεται ο κ. Γεώργας Γεώργιος.

  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
  Πρόσκληση - ΛΑΥΡΙΟ

  Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.30 π.µ στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Παρασκευής, θα τελεστεί ∆οξολογία για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

  Παρακαλούµε να παρευρεθείτε και να συµµετάσχετε στις εκδηλώσεις, όπως αυτές έχουν στο επισυναπτόµενο πρόγραµµα.

  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 


  Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014 

  Γενικός σηµαιοστολισµός από τις 8 το πρωί της 26ης Οκτωβρίου µέχρι και τη δύση του ηλίου της 26ης Οκτωβρίου 2014.
   
  ∆ευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014 

  Φωταγώγηση των ∆ηµόσιων και ∆ηµοτικών καταστηµάτων, των καταστηµάτων των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και των Τραπεζών, κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2014. 

  Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014 

  ΄Ωρα 7.30 π.µ 
  Χαιρετισµός της Ηµέρας µε χαρµόσυνες κωδωνοκρουσίες Ιερών Ναών. 

  ΄Ωρα 10.15 π.µ : 
  Παράταξη στο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής, των
  τµηµάτων που θα παρελάσουν. 

  Ώρα 10.30 π.µ : 
  Επίσηµη ∆οξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Παρασκευής, στην
  οποία καλούνται να παραστούν: 

  1.Ο Ιερός κλήρος της πόλης.
  2.Οι Αντιδήµαρχοι, οι Εντεταλµένοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της ∆ηµοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, το Τοπικό Συµβούλιο Λαυρεωτικής και το Τοπικό Συµβούλιο Αγίου Κωνσταντίνου.
  3.Ο ∆ιοικητής και οι Αξιωµατικοί της 350ηςΠ.Κ.Β/21ης Μοίρας ΜΚΒ.
  4.Ο ∆ιοικητής του Αστυνοµικού Τµήµατος Λαυρίου.
  5.Ο ∆ιοικητής του Τµήµατος Ασφαλείας Λαυρίου.
  6.Ο ∆ιοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαυρίου.
  7. Ο ∆ιοικητής του Τµήµατος Αλλοδαπών Λαυρίου.
  8. Ο Λιµενάρχης Λαυρίου.
  9.Οι Ανάπηροι, τα θύµατα Πολέµου και οι εν αποστρατεία Αξιωµατικοί.
  10.Οι ∆ιευθυντές των Σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε τους καθηγητές, τους ∆ασκάλους και τους µαθητές.
  11.Οι ∆ιευθυντές και το προσωπικό των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών και των Οργανισµών της πόλης .
  12.Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Ιδρυµάτων, Συνεταιρισµών, Συλλόγων και Οικισµών της πόλης. 
  13.Ολοι οι ∆ηµότες. 

  ΄Ωρα 11.00 π.µ.: 

  Αναχώρηση από τον Ιερό Ναό και µετάβαση στην Πλατεία Ηρώων.
  Παράταξη των µαθητών των Σχολείων, έπαρση της Σηµαίας, επιµνηµόσυνη δέηση, εκφώνηση του πανηγυρικού της Ηµέρας, κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής, προσευχή για τους πεσόντες και Εθνικός ΄Υµνος.
   
  ΄Ωρα 11.30 π.µ: 

  Παρέλαση των νηπίων του ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού, των µαθητών των Σχολείων, των Πολιτιστικών Συλλόγων, της Τοπικής Εφορείας Προσκόπων και της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής.
  Λήξη τελετής. 

  Τελετάρχης του εορτασµού της 28ης Οκτωβρίου 2014 ορίζεται ο κ. Φλεβάρης Παναγιώτης. 

  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 
  Κοινοποίηση:
  -Αρχιερατικό Επίτροπο και Εφηµέριους
  Ιερών Ναών για να ιερουργήσουν.
  -Ιωάννη Μπαλόπητα, µε την παράκληση
  η Χορωδία να λάβει µέρος στη ∆οξολογία.
  -Θεόδωρο Λεµπέση, Αρχιµουσικό.
  - Τροχαία Κερατέας για την τήρηση κυκλοφορίας.
  - Τελετάρχη.


  Item Reviewed: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Rating: 5 Reviewed By: Unknown