• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

    Υποβολή αιτήσεων – δηλώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν από την Πυρκαγιά στις 12 & 13 Ιουλίου 2014
    Ιουλίου 18, 2014

    Υποβολή αιτήσεων – δηλώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν από την Πυρκαγιά στις 12 & 13 Ιουλίου 2014

    Ύστερα από την Πυρκαγιά που σηµειώθηκε το Σαββάτο 12 Ιουλίου 2014 σε περιοχές τις ∆ηµοτικής Ενότητας Κερατέας ο ∆ήµος Λαυρεωτικής προχώρ...