• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Μαρτίου 12, 2015

  Πρόσκληση 4ης Εκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου


  Σας καλούμε στην 4η ΄Εκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, στις 12 Μαρτίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:


  1. Ψήφιση δεύτερης (2ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015.2
  2. Λήψη απόφασης για καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού που θα προσληφθεί με συμβάσεις μίσθωσης έργου, για το έτος 2015, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και των Διευθύνσεων Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής.

  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, το κατεπείγον της συνεδρίασης προκύπτει από το γεγονός ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 16767/9065/02-03-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτών έγγραφα, πρέπει να διαβιβασθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο ΑΣΕΠ έως τις16-03-2015.


  Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).


  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
    ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ

  Item Reviewed: Πρόσκληση 4ης Εκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Rating: 5 Reviewed By: forkeratea