• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Δεκεμβρίου 18, 2015

  Πρόσκληση στην 29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


  Σας καλούμε στην 29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα «Φαρμακείο» του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, την 21η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:


  1. Λήψη απόφασης για αποδέσμευση ποσών από Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
  2. Έγκριση πέμπτης (5ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ» οικονομικού έτους 2015.
  3. Ψήφιση ενιαίου κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λαυρεωτικής.
  4. Ψήφιση ενιαίου κανονισμού λειτουργίας των δομών των ΚΑΠΗ του Δήμου Λαυρεωτικής.
  5. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ», οικονομικού έτους 2016.
  6. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ», οικονομικού έτους 2016.
  7. Λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεση προμήθειας μεταχειρισμένων οχημάτων.
  8. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
  9. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
  10. Λήψη απόφασης για ίδρυση Ναυτικού Τομέα στο ΕΠΑΛ Λαυρίου.
  11. Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν Δημοτικά Τέλη και Τ.Α.Π. (αριθ. πρωτ. 23809/23-12-2015)


                                                                         
                                                                                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ


  Εσωτερική Διανομή: 1. Πρωτόκολλο
             2. Φάκελος Δημ. Συμβουλίου
             3. Γραφείο Δημάρχου

  Item Reviewed: Πρόσκληση στην 29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Rating: 5 Reviewed By: forkeratea