• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Οκτωβρίου 25, 2016

  Πρόσκληση στην 22η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              


                            Λαύριο  24/10/2016

     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

                            Αριθ. πρωτ.:17533
     ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

     ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

     Ταχ. Δ/νση:   Κουντουριώτη 1
                          Λαύριο Τ.Κ 19500
     Πληροφορίες: κ. Κ. Ξέστερνου
   ΠΡΟΣ: 1. κ. Δήμαρχο Λαυρεωτικής
               2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
               3. Πίνακας Αποδεκτών
     Τηλέφωνο:    22923 20165
     Fax:              22920 22413
     WEB ADDRESS    www.Lavreotiki.gr
    ΚΟΙΝ: Πρόεδρο  Τοπικού  Συμβουλίου
               Δ.K. Λαυρεωτικής
   Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου          Δ.Κ. Κερατέας
               Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου      Τ.Κ Αγίου Κων/νου
    

  Θέμα: Πρόσκληση στην 22η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


  Σας καλούμε στην 22η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, στις 27 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη ώρα 18:00 με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1.        Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προβλημάτων από την μη εφαρμογή του άρθρου 19 του Ν.719/1977, του άρθρου 7 του Ν.1160/1981 καθώς και του άρθρου 153 παρ. ια’ του Ν.4389/2016, σε σχέση με την από 17/10/2013 ανάρτηση των κτηματολογικών διαγραμμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής από την Κτηματολόγιο Α.Ε., πριν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

  Το κατεπείγον της σύγκλισης της Συνεδρίασης προκύπτει από τον τίτλο του θέματος.
                                                                 
                                                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ


  Εσωτερική Διανομή:   1. Πρωτόκολλο
                                                  2. Φάκελος Συμβουλίου
                                                  3. Γραφείο Δημάρχου
                                                  4. Γενικό Γραμματέα Δήμου
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

  1. Υ.Π.Ε.Κ.Α.
  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
  Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος
  Χαλκοκονδύλη αρ. 31 – Αθήνα.

  2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής
  Αγίου Ιωάννου αρ. 65 – Αγία Παρασκευή.

  3. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
  κ. Δασάρχη Λαυρίου
  Φ. Νέγρη αρ. 5 – Λαύριο.

  4. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
  Λεωφ. Μεσογείων 288
  Χολαργός 15562

  Item Reviewed: Πρόσκληση στην 22η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Rating: 5 Reviewed By: forkeratea