• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

    Νέα δεδομένα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εξαιτίας του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016
    Ιουνίου 03, 2016

    Νέα δεδομένα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εξαιτίας του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016

    Νέα δεδομένα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εισάγει ο καινούργιος ασφαλιστικός νόμος καθώς το άρθρο 20 παράγραφος 2 και 3 που περιέχεται σε αυτ...