• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Μαρτίου 28, 2017

  Αποζηµίωση βλάβης από επίθεση αδέσποτων σκύλων στην κεντρική πλατεία του Λαυρίου.


  Πολίτης αιτήθηκε την καταβολή χρηµατικής αποζηµίωσης για ζηµιά που υπέστη το όχηµά της από επίθεση αδέσποτων σκύλων, ενώ βρισκόταν στην κεντρική πλατεία της πόλης του Λαυρίου.

  Η οικονομική επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την εξωδικαστική επίλυση της υφιστάµενης διαφοράς µεταξύ του ∆ήµου Λαυρεωτικής και της αιτούσας και όρισε την αποζηµίωση στο ποσό των 337,90 ευρώ, σύµφωνα µε την από 13.01.2017 προσκοµισθείσα απόδειξη.

  Κατά το άρθρ. 24 παρ. 1 η΄ του Π.Δ/τος 410/95 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (Α΄ 231), στην αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων ανήκει, μεταξύ άλλων, και η προστασία της ζωής και της υγείας των κατοίκων. Με το άρθρ. 7 του Ν. 3170/03 (Α΄ 191) ορίζεται, μεταξύ άλλων ότι αρμόδιοι για την περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων είναι οι δήμοι και οι κοινότητες.

  Η λειτουργία Διαδημοτικού Κέντρου περίθαλψης αδέσποτων ζώων δεν αναιρεί τις ως άνω υποχρεώσεις του Δήμου.  diavgeia.gov.gr


  Item Reviewed: Αποζηµίωση βλάβης από επίθεση αδέσποτων σκύλων στην κεντρική πλατεία του Λαυρίου. Rating: 5 Reviewed By: Unknown