• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

  Ιουλίου 06, 2017

  Ανακοίνωση Δ. Λουκά για την απουσία δημοτικών συμβούλων από το προγραμματισμένο δημοτικό συμβούλιο στις 4 Ιουλίου


  Κάποιοι ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές!


  Χτες Τρίτη 4 Ιουλίου 2017,στην προγραμματισμένη 16η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν παρευρέθησαν εσκεμμένα οι παρατάξεις των κ.κ. Λεβαντή, Ιατρού.

  Με άλλα λόγια οι παραπάνω επικεφαλής των παρατάξεων , προτάσσοντας τα μικροπολιτικά τους συμφέροντα , απαξίωσαν πλήρως τον ίδιο τον θεσμό που έχουν κληθεί να υπηρετούν.

  Τόσο εγώ όσο και η Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουμε στον θεσμικό τους κατήφορο.

  Ευτυχώς στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.


  Από το Γραφείο Τύπου


  ----------------------------

  ΣΧΕΤΙΚΑ:

  Πρόσκληση στην 16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής - 4/7/17


  ----------------------------

  Να ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης προβλέπεται ότι 


  1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών του, στις οποίες έχουν εκλεγεί, καθώς και να εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντά τους και κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.


  2. Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών.

  3. Σε σύμβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του Άρθρου 234 του παρόντος, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης. Σύμβουλος, που επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου.

  4. Σε σύμβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες, χωρίς την άδεια του συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του Άρθρου 234 του παρόντος, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας.

  5. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συμβούλου σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς μήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.  Item Reviewed: Ανακοίνωση Δ. Λουκά για την απουσία δημοτικών συμβούλων από το προγραμματισμένο δημοτικό συμβούλιο στις 4 Ιουλίου Rating: 5 Reviewed By: forkeratea