• ΠΡΟΣΦΑΤΑ

    Από 1η Μαΐου σε εφαρμογή η απαγόρευση καύσης σε αγροτικές εκτάσεις
    Μαΐου 01, 2017

    Από 1η Μαΐου σε εφαρμογή η απαγόρευση καύσης σε αγροτικές εκτάσεις

    Γενική απαγόρευση για την καύση κλαδιών ή άλλων αγροτικών υπολειμάτων εκδόθηκε, με πυροσβεστική διάταξη, για την πρόληψη πυρκαγιών κατα τ...